Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2012
Članak:
Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
Stranica:
46.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Sve osobe koje svoje poslovne događaje iskazuju u sustavu neprofitnog računovodstva trebaju, osim u svoj izvorni registar koji je uređen posebnim zakonima na temelju kojih su osnovane, biti upisane i u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija. S obzirom na to da su sastavni dio ovog registra i podatci bitni za neprofitno računovodstvo (podatci bitni za bazu financijskih izvještaja), promjenu tih podataka treba pravodobno prijaviti. Bitni podatci za bazu financijskih izvještaja u vezi s računovodstvom mogu se promijeniti tek istekom izvještajne (kalendarske) godine i time nastaje obveza promjene tih podataka i u registru. Stoga obveznike primjene neprofitnog računovodstva upozoravamo na podatke koji se trebaju provjeriti početkom 2013. zbog moguće promjene financijskih podataka u Registru neprofitnih organizacija.
Hashtags:
#Neprofitno