Računovodstvo podizanja vinograda i proizvodnje vina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Računovodstvo podizanja vinograda i proizvodnje vina
Stranica:
20.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje podizanja vinograda odnosno definira troškove koji se trebaju uključiti u vrijednost tog nasada i daljnje utvrđivanje vrijednosti te imovine. Uz to se u članku definira računovodstveno praćenje proizvodnje grožđa i vina koje je rezultat procesa proizvodnje nakon ubiranja grožđa. Sve to objašnjeno je na konkretnim primjerima u kojima su definirani troškovi svake od navedenih proizvodnji te njihov raspored.

1. Uvod
2. Ulaganja u podizanje vinograda
3. Proizvodnja grožđa i vina
4. Zaključak   

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje