Izmjene načina izvještavanja prema zahtjevima HANFE

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Izmjene načina izvještavanja prema zahtjevima HANFE
Stranica:
43.
Autor/i:
Mr. sc. Mijo JOZIĆ
Sažetak:
U Nar. nov. br. 30/13. objavljene su izmjene Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava, Pravilnika o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava i Pravilnika o likvidnosti investicijskih društava. Ti pravilnici propisuju izvještajne zahtjeve pravnih osoba koje pružaju investicijske usluge prema Zakonu o tržištu kapitala, uključujući kreditne institucije, društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijska društva.
Temeljne promjene sustava izvještavanja odnose se na format dostave izvještaja te primjenu elektroničkog potpisa, što je predmet ovoga članka.
1. Izvještaji za pravne osobe koje obavljaju investicijske usluge
2. Financijski izvještaji investicijskih društava
3. Izvještaj o adekvatnosti kapitala investicijskog društva
4. Izvještaj o likvidnosti investicijskog društva
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog