Izvješće o procjeni rizičnosti europskoga bankovnog sustava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Izvješće o procjeni rizičnosti europskoga bankovnog sustava
Stranica:
98.
Autor/i:
Lidija PRANJIĆ , dipl. oec.
Sažetak:
Europska bankovna agencija objavila je 23. siječnja 2013. dokument pod nazivom „Izvješće o procjeni rizičnosti europskoga bankovnog sustava“. U članku autorica obrađuje koje je glavne zaključke Europska bankovna agencija iznijela u vezi s aktualnim stanjem banaka u Europskoj uniji te trendove i izazove koji ih očekuju u budućem poslovanju.
1. Uvod
2. Zaključci u vezi sa stanjem u okruženju
3. Zaključci u vezi s poslovnim modelom banaka
4. Zaključci u vezi sa strukturom obveza banaka
5. Zaključci u vezi s kvalitetom aktive banaka
6. Zaključci u vezi s bankovnim uslugama i zaštitom potrošača
7. Zaključak
Hashtags: