Gospodarska kretanja u RH i EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2013
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU
Stranica:
162.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
1. Opći pregled
2. Cijene u RH
3. Proizvođačke cijene industrije RH i EU
4. Industrijska proizvodnja
5. Vanjskotrgovinska razmjena
6. Trgovina na malo
7. Turizam
8. Plaće
9. Likvidnost i insolventnost
10. Zaposlenost i nezaposlenost
Hashtags: