Računovodstvo revalorizacije nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Stranica:
119.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije nekretnina odnosno definira postupke i knjiženja koja se obavljaju pri provedbi revalorizacije nekretnina i naknadnoj primjeni te metode utvrđivanja vrijednosti nekretnina. Uz to definira metode utvrđivanja vrijednosti nekretnina i daje primjere knjiženja revalorizacije nekretnina i naknadnih postupaka vezanih uz držanje i otuđenje tih nekretnina.
  1. Uvod
  2. Utvrđivanje fer vrijednosti nekretnina
  3. Postupci revalorizacije nekretnina
  4. Oblikovanje i realizacija revalorizacijskih pričuva
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo