Objave o nadoknadivoj vrijednosti nefinancijske imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2013
Članak:
Objave o nadoknadivoj vrijednosti nefinancijske imovine
Stranica:
153.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
(Amandman na MRS 36, Umanjenje vrijednosti imovine)
  Kao posljedicu primjene MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti, IASB je objavio amandman na MRS 36, Umanjenje vrijednosti imovine, koji se odnosi na zahtjeve objave nadoknadive vrijednosti nefinancijske imovine kojoj je umanjena vrijednost, ako je njezina nadoknadiva vrijednost mjerena kao fer vrijednost umanjena za troškove otuđenja. Ovim se amandmanom nastojala održati ravnoteža zahtjeva o objavi fer vrijednosti i vrijednosti u uporabi.
  1. Objava nadoknadive vrijednosti
  2. Amandmani na MRS 36, Umanjenje vrijednosti imovine
  3. Primjer objave fer vrijednosti umanjene za troškove otuđenja
  4. Prijelazne odredbe i stupanje na snagu
Hashtags:
#Računovodstvo