Godišnji popis (inventura) za 2013.

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2013
Članak:
Godišnji popis (inventura) za 2013.
Stranica:
2.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Godišnji popis ukupne imovine i obveza (inventuru) potrebno je napraviti najmanje jednom godišnje, i to krajem godine kako bi završni račun prikazivao stvarno stanje, odnosno kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni i kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja mogli donijeti odgovarajuće poslovne odluke. Upravo iz tog razloga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provođenja popisa. Jednako je tako i zahtjevima HSFI-a i MSFI-a uređeno da financijski izvještaji moraju fer i istinito prezentirati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako knjigovodstveno stanje odgovara stvarnom stanju. O posebnostima koje se javljaju prilikom popisivanja imovine i obveza, te o poreznom i računovodstvenom motrištu obavljenoga godišnjeg popisa pišemo u nastavku članka.
Hashtags:
#Računovodstvo