Posebnosti godišnjeg obračuna za 2013. u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2013. u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
  U ovom je članku riječ o nekim od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama poduzetnika koji se bave trgovinom u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile možebitne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima. Promet robe na jedinstvenom tržištu Europske unije, čiji je Hrvatska član od 1. srpnja 2013., i odredbe novog Zakona i Pravilnika o PDV-u utječu i na godišnji obračun kod trgovaca koji su stjecali robu iz drugih država članica EU-a ili su robu isporučivali na ovo tržište. Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti prikazane su prvenstveno s motrišta bilanciranja, ali se pritom upućuje i na porezni položaj pojedinih poslovnih događaja s motrišta PDV-a i poreza na dobitak.
  1. Uvod
  2. Vrednovanje zalihe trgovačke robe
  3. Predujmovi za robu
  4. Naknadni popusti u trgovini
  5. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe
  6. Što još treba uključiti u zalihe trgovačke robe na dan 31. prosinca 2013.
  7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine