Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  Financijski izvještaji društava koja se bave proizvodnjom razlikuju se od financijskih izvještaja društava koja se bave isključivo trgovinom prema načinu iskazivanja pojedinih stavaka u računu dobitka i gubitka. Proizvodna društva moraju prilagoditi svoj računovodstveni sustav potrebama godišnjeg izvještavanja, o čemu detaljnije pišemo u nastavku.
  1. Uvod
  2. Ustroj računovodstva proizvodnog društva
  3. Računovodstvene metode obračuna troškova
  4. Raspored troškova i obračun proizvodnje
  5. Sastavljanje računa dobitka i gubitka i bilance
  6. Iskazivanje podataka u bilješkama uz financijske izvještaje
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje