Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2013.
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
  Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti zahtijevaju obavljanje uobičajenih radnji koje se s krajem godine obavljaju i u drugim djelatnostima, kao što su popis imovine, obračun amortizacije i sl. Ipak, ova djelatnost ima određene posebnosti, a one se najviše očituju kroz utvrđivanje prirasta kao rezultata bioloških transformacija, a koji se obvezno utvrđuje na datum bilance kako bi se definirala fer vrijednost biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda. U ovom članku autorica objašnjava općenita postupanja pri utvrđivanju vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda na datum bilance i definira troškove koji se trebaju uključiti u njihovu vrijednost. Uz to obrazlaže i praćenje državnih potpora koje su bitan element očuvanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje.
  1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
  2. Računovodstveno praćenje ulaganja u kratkotrajnu biološku imovinu
  3. Računovodstveno praćenje ulaganja u dugotrajnu biološku imovinu
  4. Evidentiranje državnih potpora
  5. Zaključak
 
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje