Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2013.
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
  Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja u graditeljskoj djelatnosti, s računovodstvenog motrišta, kod uslužnih graditelja najveću pažnju treba posvetiti priznavanju prihoda i utvrđivanju stupnja dovršenosti izvedenih radova. Kod investitora pozornost treba posvetiti priznavanju vrijednosti troškova i provjeriti jesu li u vrijednost zemljišta i građevine uključeni svi troškovi koji se mogu izravno pripisati tim imovinskim oblicima. S poreznog motrišta, odnosno s motrišta PDV-a, treba utvrditi jesu li svi radovi između poreznih obveznika nakon 1. srpnja 2013. isporučeni uz prijenos porezne obveze u skladu s novim Zakonom o PDV-u. Na datum bilance treba utvrditi i jesu li za primljene predujmove izdani računi za predujam, također uz prijenos porezne obveze, pod uvjetom da je riječ o ugovorima između poreznih obveznika. U ovom članku definirane su sve navedene posebnosti na koje treba obratiti pažnju pri utvrđivanju rezultata poslovanja u toj djelatnosti.
  1. Pravno uređenje područja graditeljstva
  2. Računovodstvena određenja za uslužne graditelje
  3. Računovodstvena određenja za investitore
  4. Prodaja građevina i nastanak obveze PDV-a
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoGraditeljstva