Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu

Časopis: Pravo i porezi - 2.2014
Članak:
Uputa za sastavljanje konačnog obračuna poreza na dodanu vrijednost za 2013. godinu
Stranica:
81.
Autor/i:
Sažetak:
Hashtags: