Odgođeni porezi u bilanci

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Odgođeni porezi u bilanci
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
Privremene razlike između računovodstvenog i oporezivog dobitka uzrokuju nastanak odgođene porezne imovine i odgođene porezne obveze. Razlike nastaju zbog različitog vremenskog obuhvata porezne osnovice nekih prihoda i rashoda iskazanih u računovodstvu. U sljedećim poreznim razdobljima, kad se ispune odgovarajući uvjeti, ta imovina i obveza moraju se nadoknaditi i iskoristiti. U ovom članku prikazujemo najčešće poslovne događaje koji mogu dovesti do odgođene porezne obveze i odgođene porezne imovine.
  1. Porez na dobitak je složeni element bilance
  2. Stalne razlike i iskazivanje porezne obveze
  3. Odgođena porezna obveza i odgođena porezna imovina u slučaju privremenih razlika
  4. Odgođena porezna imovina pri prijenosu poreznog gubitka
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo