Provedba predstečajne nagodbe u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Provedba predstečajne nagodbe u poslovnim knjigama vjerovnika i dužnika
Stranica:
23.
Autor/i:
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
Predstečajne nagodbe provode se prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je u nešto više od godinu dana doživio tri promjene. Već ta činjenica govori o nestabilnosti zakonskog uređenja toga područja poduzetničke aktivnosti. Predstečajnih je nagodbi sve više, a otuda i interes naših čitatelja o knjigovodstvenim postupcima dužnika i vjerovnika. U ovom kratkom članku obrađujemo najzanimljivije detalje odluka o predstečajnoj nagodbi.
  1. Uvod
  2. Knjigovodstvo i financijsko izvješćivanje trgovačkog društva u predstečajnoj nagodbi
  3. Svrha i mjere provedbe predstečajne nagodbe
  4. Porezni i računovodstveni status predstečajne nagodbe
  5. Računovodstveni postupci dužnika i vjerovnika u predstečajnoj nagodbi
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo