Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina prema novoj Uredbi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Naknade za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina prema novoj Uredbi
Stranica:
111.
Autor/i:
Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:
Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina objavljena je u Narodnim novinama br. 31. od 7. ožujka 2014., a stupa na snagu 1. svibnja ove godine. Do tada se primjenjuje Uredba koja je objavljena u Narodnim novinama br. 40/11.
  1. Obveznici i svote naknada za koncesiju
  2. Naknade za geotermalne vode
  3. Naknade za ostale mineralne sirovine
  4. Knjiženje naknada za koncesiju
  5. Uplata i pripadnost naknada za koncesiju mineralnih sirovina
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine