Europski propisi o porezima, računovodstvu i trošarinama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Europski propisi o porezima, računovodstvu i trošarinama
Stranica:
132.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

  1. Europski parlament podržao standardni postupak povrata PDV-a
  2. Studija o potencijalu ekoloških poreza
  3. Španjolska smanjuje oporezivanje rada
  4. Dogovorene izmjene direktive o računovodstvu
  5. Kako proračun EU-a više financirati iz vlastitih prihoda
  6. Trošarine na telekom-usluge nisu u suprotnosti s europskim direktivama
  7. Državne potpore samo najmanjim zrakoplovnim lukama
  8. Dogovor o Statutu i financiranje europskih političkih stranaka
  9. Utvrđene prepreke u prekograničnoj trgovini osiguranjem

Hashtags: