Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2014
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
181.
Autor/i:
Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
 1. Uvod
  2. Cijene u RH i EU-u
  3. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
  4. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
  5. Vanjskotrgovinska razmjena
  6. Trgovina na malo
  7. Turizam
  8. Plaće
  9. Likvidnost i insolventnost
  10. Zaposlenost i nezaposlenost Hrvatske i EU-a
Hashtags: