RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Izmjene direktive o sprječavanju pranja novca
  2. Direktiva o zaštiti financijskih interesa EU-a
  3. Reforma europskoga revizorskog tržišta
  4. Revizija direktive o pravima dioničara
  5. Spašavanje poduzeća prije stečaja
  6. U EU-u postignut dogovor o ukidanju bankarske tajne
  7. Ograničavanje naknade po kartičnim transakcijama
  8. Ukidanje roaminga krajem iduće godine
  9. Izmijenjena direktiva o turističkim aranžmanima
  10. Koliko tko oporezuje rad u EU-u
  11. Hrvatska među 10 članica EU-a s prekomjernim deficitom
  12. EP za izmjene direktive o sprječavanju pranja novca
  13. Revizija direktive o pravima dioničara
  14. Komisija preporučuje spašavanje poduzeća prije stečaja
  15. Rumunjska vlada reže porezno opterećenje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)