Europski propisi o financijama, reviziji i tvrtkama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2014
Članak:
Europski propisi o financijama, reviziji i tvrtkama
Stranica:
121.
Autor/i:
Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
1. Izmjene direktive o sprječavanju pranja novca
  2. Direktiva o zaštiti financijskih interesa EU-a
  3. Reforma europskoga revizorskog tržišta
  4. Revizija direktive o pravima dioničara
  5. Spašavanje poduzeća prije stečaja
  6. U EU-u postignut dogovor o ukidanju bankarske tajne
  7. Ograničavanje naknade po kartičnim transakcijama
  8. Ukidanje roaminga krajem iduće godine
  9. Izmijenjena direktiva o turističkim aranžmanima
  10. Koliko tko oporezuje rad u EU-u
  11. Hrvatska među 10 članica EU-a s prekomjernim deficitom
  12. EP za izmjene direktive o sprječavanju pranja novca
  13. Revizija direktive o pravima dioničara
  14. Komisija preporučuje spašavanje poduzeća prije stečaja
  15. Rumunjska vlada reže porezno opterećenje
Hashtags: