Obračunska plaćanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Obračunska plaćanja
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
U uvjetima nelikvidnosti poduzetnici svoje obveze i potraživanja mogu naplatiti obračunskim putem. Pritom se najčešće koriste prijebojem (kompenzacijom), ali i cesijom, asignacijom te preuzimanjem duga. U ovom članku pišemo o specifičnostima primjene obračunskih plaćanja s motrišta Zakona o obveznim odnosima, načinu njihovog bilježenja u poslovnim knjigama poduzetnika, ovisno o tome o kojoj je ugovornoj strani riječ, te o zabrani obračunskih plaćanja u uvjetima blokade računa s motrišta Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima.
  1. Uvod
  2. Rok ispunjenja novčanih obveza u poslovnim transakcijama među poduzetnicima
  3. Prijeboj (kompenzacija) međusobnih potraživanja
  4. Cesija ? ustupanje potraživanja ugovorom
  5. Asignacija (upućivanje)
  6. Preuzimanje duga
  7. Umjesto zaključka


Hashtags:
#Računovodstvo