Računovodstveno i porezno motrište valutne klauzule

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište valutne klauzule
Stranica:
31.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , ovl. rač.
Sažetak:
Pod pojmom valutne klauzule podrazumijeva se klauzula koja se unosi u kupoprodajne ugovore kako bi se vjerovnik novčane obveze zaštitio od promjena vrijednosti novca u razdoblju između nastanka novčane obveze i trenutka njezina plaćanja. Autorica u članku objašnjava računovodstveno i porezno motrište valutne klauzule i daje primjere iskazivanja iste pri ugovorima u kupoprodaji dobara i usluga i ugovora o zajmu.
  1. Uvod
  2. Odredbe Zakona o obveznim odnosima
  3. Porezno motrište valutne klauzule
  4. Računovodstveno motrište valutne klauzule
  5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo