Zajmovi između trgovačkog društva i člana društva (vlasnika) te zaposlenika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2014
Članak:
Zajmovi između trgovačkog društva i člana društva (vlasnika) te zaposlenika
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

  U praksi je čest slučaj odobravanja zajmova između člana društva i trgovačkog društva te zaposlenika i trgovačkog društva. Stoga se postavljaju brojna pitanja, npr. je li to moguće učiniti i na koji način, je li potrebno ugovoriti kamatu ili može li pozajmica biti beskamatna. Odgovore na ta i druga slična pitanja možete pročitati u nastavku članka.
  1. Definiranje zajma
  2. Nedopuštena primanja – zabrana odobravanja zajma članu društva
  3. AWS D1.1 Ugovorne i zatezne kamate na zajmove između trgovačkog društva i člana društva te zaposlenika
  4. Odobravanje zajma članu društva i zaposleniku
  5. Odobravanje zajma trgovačkom društvu od strane člana društva i zaposlenika
  6. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Računovodstvo