Novi MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Novi MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ
Sažetak:
U svibnju 2014. Odbor za međunarodne standarde (IASB) objavio je novi standard MSFI 15 - Prihodi od ugovora s kupcima. Standard se primjenjuje za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2017. Ovim jedinstvenim standardom za prihode zamjenjuju se prijašnji MSFI-ovi koji se bave prihodima te prateća tumačenja. Između ostalog, novost koju donosi ovaj standard je uvođenje pet-stupanjskoga konceptualnog pristupa u priznavanja prihoda koji je primjenjiv na vrlo široki raspon ugovorno-transakcijskih modela u različitim sektorima i granama. Detaljnije o tome pišemo u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Cilj, obuhvat i razdoblje za primjenu MSFI-ja 15
  3. Konceptualni okvir priznavanja prihoda
  4. Troškovi ugovora
  5. Zahtjevi za objavom
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo