Financijski instrumenti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Financijski instrumenti
Stranica:
131.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
U srpnju 2014. objavljen je konačni tekst MSFI-ja 9 - Financijski instrumenti, kojim se zamjenjuje MRS 39 - Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje.
  Odredbe standarda počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2018., a mogu se primjenjivati i prije. Štoviše, promjene vrijednosti vlastitih kredita trebalo bi primjenjivati i prije, ali odvojeno od promjena računovodstva financijskih instrumenata.
  1. Uvod
  2. Osnovne odredbe standarda
  3. Klasifikacija i mjerenje vrijednosti financijskih instrumenata

Hashtags:
#Računovodstvo