Gospodarska kretanja prema statistici

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2014
Članak:
Gospodarska kretanja prema statistici
Stranica:
230.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
 1. Opći pregled
  2. Cijene u RH i EU-u
  3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
  4. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
  5. Vanjskotrgovinska razmjena
  6. Trgovina na malo u RH i EU-u
  7. Turizam
  8. Plaće
  9. Likvidnost i insolventnost
  10. Zaposlenost i nezaposlenost Hrvatske i EU-a

Hashtags: