RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Trgovačka društva koja se bave proizvodnjom ne razlikuju se u odnosu na ostala trgovačka društva prema načinu evidentiranja poslovnih događaja i sastavljanju financijskih izvještaja, ali su specifična po načinu praćenja troškova te iskazivanju promjene vrijednosti zaliha u računu dobitka i gubitka. Stoga proizvodna društva moraju prilagoditi svoj računovodstveni sustav potrebama godišnjeg izvještavanja, o čemu detaljnije pišemo u nastavku.
1. Uvod
2. Ustroj računovodstva proizvodnog društva
3. Računovodstvene metode obračuna troškova
4. Raspored troškova i obračun proizvodnje
5. Sastavljanje računa dobitka i gubitka i bilance
6. Iskazivanje podataka u bilješkama uz financijske izvještaje
7. Zaključak
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)