Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2015
Članak:
Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Stranica:
3.
Autor/i:
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Sažetak:

Uz promjene koje je u proračunski sustav uveo novi propis kojim se uređuje računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika, navedenim je osobama donesen i novi propis iz područja financijskog izvještavanja. Uz promjenu rokova podnošenja financijskih izvještaja, on, ograničeno prestrukturira obvezne izvještaje za neke razine izvještavanja i ograničeno mijenja njihov sadržaj. Predmet su ovog članka, uz osnovne napomene o vrstama i rokovima predaje financijskih izvještaja, i te promjene u sustavu izvještavanja.
1. Uvod
2. Financijski izvještaji
3. Sadržaj financijskih izvještaja
4. Rokovi predaje financijskih izvještaja
5. Objava financijskih izvještaja
6. Statusne promjene

 

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo