Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2015
Članak:
Plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Stranica:
68.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

Krajem 2014. nastale su promjene pri određivanju plaće i drugih materijalnih prava sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. O pravima u vezi s plaćama i materijalnim pravima riječ je u ovom članku, s posebnim osvrtom na promjene koje su nastale u ovom području.
1. Uvod
2. Pravo na plaću
3. Naknade materijalnih troškova

Hashtags:
#Plaće, #Proračunsko, #TroškoviOsoblja