RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Hrvatska u petoj kategoriji prekomjernih makroekonomskih neravnoteža
2. Komisija teži transparentnijem oporezivanju poduzeća
3. Ubrzan rast EU-gospodarstva
4. Rumunjska planira drastično smanjenje poreza
5. Niže stope PDV-a na elektroničke knjige nezakonite
6. Velike razlike u minimalnim plaćama
7. EU odgodio ukidanje roaminga do 2018. godine

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)