Dostava godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu za 2014. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Dostava godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu za 2014. godinu
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:

Rok za dostavu godišnjega financijskog izvještaja za statističke i druge potrebe je protekao (31. ožujka 2015.), a rok za dostavu javne objave je 30. lipnja ove godine. Nešto manje od polovine obveznika, njih 48.299, obvezu sastavljanja i predaje godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije radi javne objave ispunila je do 31. ožujka ove godine, na način da su istodobno sastavili i Financijskoj agenciji (dalje: FINA), dostavili godišnji financijski izvještaj za obje svrhe, tj. za statističke i druge potrebe i radi javne objave.
Obveznici koji su sastavili i FINA-i dostavili godišnji financijski izvještaj za 2014. samo za statističke i druge potrebe, a riječ je o trgovačkim društvima, trebaju u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07. i 154/13.) u FINA-u dostaviti pojedinačni godišnji financijski izvještaj radi javne objave do 30. lipnja 2015. Obveznici konsolidacije taj roku imaju do 30. rujna ove godine, također radi javne objave. Više o navedenoj obvezi, u nastavku članka.
1. Uvod
2. Način dostave, oblik i format te ovjeravanje dokumentacije
3. Primjena pravilnika o vrstama i visini naknade za uslugu javne objave
4. Provjera potpunosti i točnosti godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije
5. Javna objava transakcijskih izvještaja
6. Naknadna predaja te izmjena već predanoga godišnjeg financijskog izvještaja
7. Sankcije zbog nepodnošenja godišnjih financijskih izvještaja

 

Hashtags:
#Računovodstvo