Rezultati poslovanja poduzetnika u 2014. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2015
Članak:
Rezultati poslovanja poduzetnika u 2014. godini
Stranica:
208.
Autor/i:
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sažetak:

Do 31. ožujka ove godine u Registru godišnjih financijskih izvještaja, koji Financijska agencija vodi od 2003. godine, evidentirani su podatci iz 104.470 godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika, bez banaka, osiguravajućih društava i drugih financijskih institucija. Riječ je o pravnim i fizičkim osobama – obveznicima poreza na dobitak, bez banaka, društava za osiguranje i drugih financijskih institucija. U nastavku članka prezentirani su osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika iz realnog sektora, s kratkim osvrtom na poslovanje po djelatnostima i po veličinama poduzetnika te po županijama.
1. Uvod
2. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u 2014. godini
3. Financijski rezultati poduzetnika po djelatnostima
4. Financijski rezultati poduzetnika promatrano po veličini
5. Usporedba rezultata poduzetnika po županijama
6. Zaključak
 

Hashtags: