Isplata dividendi i udjela u dobitku fizičkim osobama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Isplata dividendi i udjela u dobitku fizičkim osobama
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Dohotkom od kapitala smatraju se i primitci od dividendi i udjela u dobitku ostvareni na temelju udjela u kapitalu. U posljednje dvije godine Ustavni je sud RH dvaput donio Odluku za pokretanje postupka o ocjeni suglasnosti odredaba Zakona o porezu na dohodak s Ustavom RH, a koje se odnose na oporezivanje isplata dividenda i udjela u dobitku koji je ostvaren u razdoblju od 2005. do kraja 2011. Nakon svih dvojbi, dobitci ostvareni u razdoblju od 2005. do kraja 2011. mogu se isplaćivati bez obveze oporezivanja. Isplata dividendi i udjela u dobitku pravnim osobama se ne oporezuje niti je za takve isplate potrebno predati obrazac JOPPD.
1. Uvod
2. Isplata predujma dobitka za 2015. godinu
3. Isplata oporezive dividende i udjeli u dobitku
4. Isplata dividende i udjeli u dobitku ostvareni u razdoblju od 2005. do kraja 2011.
5. Isplata dobitka u naravi
6. Isplata dobitka fizičkim osobama u sustavu poreza na dobitak
7. Isplata dividendi iz programa ESOP
8. Reinvestirani dobitak i JOPPD

Hashtags:
#Računovodstvo