Zapošljavanje u EU-u i sanacija banaka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2015
Članak:
Zapošljavanje u EU-u i sanacija banaka
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

1. EK ne očekuje veći odlazak hrvatskih radnika u druge zemlje EU-a
Zaključak
2. Njemački zakon o minimalnoj plaći nije u skladu s pravilima EU-a
3. Još 11 članica nije prihvatilo Direktivu o sanaciji banaka
4. Od 2017. na snagu stupaju nove mjere protiv pranja novca
5. EK predložila proračun za 2016. od 143,5 mlrd. eura
 

Hashtags: