Sastavljanje financijskih i drugih izvješća poduzetnika za 2000.godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Sastavljanje financijskih i drugih izvješća poduzetnika za 2000.godinu
Stranica:
6.
Autor/i:
Sažetak:
U časopisu RRiF br. 1/2001. otpočeli smo pisati o obračunima koji se provode prije sastavljanja temeljnih financijskih izvješća poduzetnika. Obrađen je onaj dio godišnjih obračuna poduzetnika koji po svojoj prirodi imaju uglavnom iste računovodstvene postupke bez obzira na djelatnost (obračun amortizacije, članarina, prihoda, vrijednosnog usklađenja i dr.).

U ovome broju časopisa nastavljamo pisati najprije o sastavljanju temeljnih financijskih izvješća: bilanca, račun dobitka i gubitka te izvješće o promjeni glavnice, a potom o godišnjem obračunu poreza na dobitak (PD), o obračunu proizvodnje i obračunu u poljoprivredi.

Računovođe pridaju sastavljanju financijskih izvješća punu pozornost, jer to od njih traže poduzetnici respektirajući namjenu ovih izvješća. Namjena je temeljnih financijskih izvješća poduzetnika učiniti korisnicima dostupne informacije o financijskom položaju, imovinskom stanju i uspješnosti, a to iziskuje istinito i fer izvješćivanje.

Uz spomenuta financijska izvješća donosimo prikaz sastavljanja prijave poreza na dohodak za 2000. godinu za fizičke osobe. No, zbog opsežnosti poslova sastavljanja temeljnih financijskih izvješća, u sljedećim brojevima časopisa RRiF nastavit ćemo pisati o sastavljanju izvješća o novčanom tijeku, sastavljanju bilježaka uz financijska izvješća te o konsolidiranim izvješćima, odnosno o posebnostima u nekim djelatnostima.

U 2000. godini imali smo rast cijena u industriji od oko 10%, no on nije na razini kojom bi se ispunili uvjeti za primjenu zahtjeva iz MRS-a 29. Prilikom sastavljanja temeljnih financijskih izvješća za 2000. potrebno je kao i proteklih godina provesti usklađenje vrijednosti dugotrajne i kratkotrajne imovine, eventualne procjene sukladno MRS-ovima 2 i 16, dok postupak revalorizacije kod trgovačkih društava NIJE potrebno provesti.

Hashtags: