Računovodstvo, revizija i financije

Utjecaj reforme platnog prometa na financijsko poslovanje poduzetnika
rrif - 2.2001, str. 3
Sastavljanje financijskih i drugih izvješća poduzetnika za 2000.godinu
rrif - 2.2001, str. 6
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
rrif - 2.2001, str. 6
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
rrif - 2.2001, str. 27
Zaštitna kamata na kapital za 2000. godinu prema raspisu Ministarstva financija Porezna uprava - Središnji ured
rrif - 2.2001, str. 44
Prijava poreza na dobitak za 2000. godinu (Obrazac PD s prilozima)
rrif - 2.2001, str. 46
Izvješće o promjeni glavnice
rrif - 2.2001, str. 76
Posebnosti godišnjeg utvrđivanja vrijednosti zaliha proizvodnje
rrif - 2.2001, str. 82
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljodjelstvu
rrif - 2.2001, str. 88
Posebnosti godišnjeg obračuna za inozemne djelatnosti
rrif - 2.2001, str. 97
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
rrif - 2.2001, str. 101
Troškovne i porezne pogodnosti i nepogodnosti primjene novih poreznih zakona
rrif - 2.2001, str. 104
Porez po odbitku i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
rrif - 2.2001, str. 110
Porezna prijava građana za 2000. godinu (obrazac DOH)
rrif - 2.2001, str. 112
Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2000. godinu - Obrazac PDV-K
rrif - 2.2001, str. 123
Politika likvidnosti i solventnosti poduzeća
rrif - 2.2001, str. 142
Financijska tehnologija i investicijski fondovi
rrif - 2.2001, str. 148
Godišnji obračun poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2000. godinu - Obrazac DOH
rrif - 2.2001, str. 151
Prijelaz obrtnika s poreza na dobitak na porez na dohodak
rrif - 2.2001, str. 179
Ugovor o zamjeni
rrif - 2.2001, str. 186
Izvozno-uvozno carinjenje robe bez prelaska carinske crte
rrif - 2.2001, str. 187
Pregovori Hrvatske i Europske unije o sporazumu o stabilnosti i pridruživanju
rrif - 2.2001, str. 190
Neke novosti u stečajnom pravu
rrif - 2.2001, str. 193
Tvornički proizvedena odjeća po mjeri
rrif - 2.2001, str. 200
Novi propisi
rrif - 2.2001, str. 201
Aktualno iz gospodarstva
rrif - 2.2001, str. 204
Vijesti iz Europske unije
rrif - 2.2001, str. 206
Gospodarska statistika
rrif - 2.2001, str. 208
Poslovne obavijesti
rrif - 2.2001, str. 215