Računovodstvo, revizija i financije 2/2001

Web izdanje 8,99
Utjecaj reforme platnog prometa na financijsko poslovanje poduzetnika
Autori: Mr. sc. Ninoslav ŠIMUNOVIĆ
Mr. sc. Darko NESEK
Sastavljanje financijskih i drugih izvješća poduzetnika za 2000.godinu
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Zaštitna kamata na kapital za 2000. godinu prema raspisu Ministarstva financija Porezna uprava - Središnji ured
Prijava poreza na dobitak za 2000. godinu (Obrazac PD s prilozima)
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Izvješće o promjeni glavnice
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg utvrđivanja vrijednosti zaliha proizvodnje
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljodjelstvu
Autor: Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Posebnosti godišnjeg obračuna za inozemne djelatnosti
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Troškovne i porezne pogodnosti i nepogodnosti primjene novih poreznih zakona
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Porez po odbitku i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Autori: Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ
Bruna KAŠNAR, dipl. iur.
Porezna prijava građana za 2000. godinu (obrazac DOH)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Izrada konačnog obračuna PDV-a za 2000. godinu - Obrazac PDV-K
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Politika likvidnosti i solventnosti poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Financijska tehnologija i investicijski fondovi
Autor: Mr. sc. Ante SAMODOL, dipl. oec.
Godišnji obračun poreza na dohodak obrtnika i slobodnih zanimanja za 2000. godinu - Obrazac DOH
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prijelaz obrtnika s poreza na dobitak na porez na dohodak
Autori: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ugovor o zamjeni
Autor: Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Izvozno-uvozno carinjenje robe bez prelaska carinske crte
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Pregovori Hrvatske i Europske unije o sporazumu o stabilnosti i pridruživanju
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Neke novosti u stečajnom pravu
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Tvornički proizvedena odjeća po mjeri
Aktualno iz gospodarstva
Vijesti iz Europske unije
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti