Poslovne obavijesti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Poslovne obavijesti
Stranica:
215.
Autor/i:
Sažetak:
    Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
  • regled osnovica i stopa za plaćanje doprinosa i poreza
  • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u studenom 2000
  • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.
  • Konformni koeficijenti zateznih kamata za studeni 2000.
  • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u listopadu 2000.)
  • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u listopadu 2000.)
  • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 1. X. 2000. do 30. X. 2000.
Hashtags: