Posebnosti godišnjeg obračuna za inozemne djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za inozemne djelatnosti
Stranica:
97.
Autor/i:
Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Za ustrojstvene dijelove poduzetnika u inozemstvu koji su obvezni voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema inozemnim propisima, ne postoji obveza vođenja knjigovodstva u domaćoj matici. Zakonom o trgovini (Nar. nov., br. 11/96., 101/98., 75/99.) propisana je obveza dostavljanja izvješća o osnivanju tvrtke ili podružnice u inozemstvu ili o ulaganju u inozemnu tvrtku, te o statusnim promjenama u svezi s time radi evidentiranja u Ministarstvu gospodarstva.
Hashtags: