Posebnosti godišnjeg utvrđivanja vrijednosti zaliha proizvodnje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Posebnosti godišnjeg utvrđivanja vrijednosti zaliha proizvodnje
Stranica:
82.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Sažetak:
Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti rezultira iskazivanjem vrijednosti zaliha proizvodnje u financijskim izvješćima. Ishod ovog obračunskog postupka ima odraza na imovinsko stanje, financijski rezultat poslovanja a i na razinu prodajnih cijena učinaka kojima se nastupa na tržištu. Sve to čini važnim računovodstveni obračun proizvodnje radi dobivanja informacija za odlučivanje o poslovanju, utvrđivanja poreznih obveza, kao i donošenja ulagateljskih odluka.

Godišnjem obračunu troškova proizvodnje redovito prethode obračuni po razdobljima u tijeku godine, a nerijetko i obračuni po završetku proizvodnje predviđene konkretnim radnim nalogom. Zavisno od trajanja tehnološkog procesa ima slučajeva da se izrada proizvoda proteže kroz više razdoblja. Tu je značajno i ustrojstvo praćenja troškova proizvodnje, jer se mogu primjenjivati različite metode ukalkuliranja elemenata troškova u cijenu proizvoda s ciljem dobivanja informacija za menadžersko odlučivanje. Pritom se na kraju godine cijena zaliha proizvodnje prevodi na onu za potrebe unosa u bilancu. Ta cijena proizvodnje mora ispunjavati zahtjeve MRS-a 2, što iziskuje odgovarajuće podatke o troškovima. Podrobnije o tome čitajte u nastavku.

Hashtags: