Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka i Bilance malih poduzetnika
Stranica:
6.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
    Pristup
  • Tijek aktivnosti pri izradi godišnjeg obračuna
  • Zaključna knjiženja u svezi s rashodima koja prethode sastavljanju računa dobitka i gubitka
  • Zaključna knjiženja u svezi s prihodima
  • Zaključna knjiženja u razredu 7 i utvrđivanje bruto dobitka (gubitka)
  • Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike
  • Sastavljanje bilance za male poduzetnike
Hashtags: