Utjecaj reforme platnog prometa na financijsko poslovanje poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Utjecaj reforme platnog prometa na financijsko poslovanje poduzetnika
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Ninoslav ŠIMUNOVIĆ
Mr. sc. Darko NESEK
Sažetak:
Reforma platnoga sustava financijskog poslovanja pravnih osoba , koji se inače desetljećima kod nas tradicionalno naziva "platni promet" , započinje početkom veljače od kada će se odvijati tranzicijski proces potpunog preuzimanja tih poslova od strane zaduženih državnih institucija i poslovnog bankarstva i njihovih servisnih ustanova.

Treba ovdje reći da poslovne banke odavno samostalno obavljaju platni promet fizičkih osoba (građana i poduzetnika u statusu fizičke osobe) i platni promet s inozemstvom ako za to ispunjavaju posebne zakonske uvjete, tako da je jedino segment platnog prometa pravnih osoba ostao u prvom koraku reforme u nadležnosti Zavoda za platni promet, nastalog izdvajanjem i preobrazbom iz prijašnje SDK.

Reforma platnog sustava postala je nužnom u procesu osamostaljivanja Republike Hrvatske i napuštanjem socijalističke ekonomije prijelazom u sustav tržišnoga gospodarstva, koji zahtijeva ustrojstvo platnog sustava sukladno načelima slobodnog protoka novca i kapitala, slobodno tržišno natjecanje i punu slobodu poduzetništva. Isto vrijedi za naše najbliže zemlje-susjede nastale u istom procesu, tj. Republiku Sloveniju i BiH, kod kojih se odvija istovrsna reforma, o čemu će biti nešto riječi u nastavku, kao i za druge tranzicijske zemlje srednje i istočne Europe.

Hashtags: