Zaštitna kamata na kapital za 2000. godinu prema raspisu Ministarstva financija Porezna uprava - Središnji ured

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Zaštitna kamata na kapital za 2000. godinu prema raspisu Ministarstva financija Porezna uprava - Središnji ured
Stranica:
44.
Autor/i:
Sažetak:
Na temelju čl. 9. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 35/95. i 106/96.) i čl. 27. Pravilnika o porezu na dobit (Nar. nov., br. 7/96., 142/97. i 17/98.), te podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u 2000. godini (I. - XII. 2000./XII. 1999.) koja je 5,8%, dajemo prikaz stopa zaštitne kamate koja će se primijeniti za 2000. godinu.
Hashtags: