Ugovor o zamjeni

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Ugovor o zamjeni
Stranica:
186.
Autor/i:
Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U brojevima od 4/2000. do 1/2001. prikazali smo u RRiF-u praktične primjere dvostrano obveznih ugovora koji se često sklapaju u gospodarskim odnosima: ugovor o nalogu, ugovor o komisiji, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o jamstvu i ugovor o prodaji.

U ovom broju časopisa prikazujemo ugovor o zamjeni, koji uređuju odredbe čl. 552. i 553. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 3/94., 7/96. i 112/99. - dalje: ZOO).

Hashtags: