Porez po odbitku i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Porez po odbitku i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Stranica:
110.
Autor/i:
Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ
Bruna KAŠNAR, dipl. iur.
Sažetak:
Objavljena su dva pravilnika, Pravilnik o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 132/00.) u kojima su dani obrasci zahtjeva za povrat ili smanjenje plaćenog poreza na dividende, kamate i intelektualne usluge u slučajevima kad sa zemljom inozemnog primatelja postoje ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Suradnice iz Ministarstva financija obrazlažu primjenu novodonesenih propisa, a daju i pregled država s kojima su sklopljeni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Hashtags: