Politika likvidnosti i solventnosti poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Politika likvidnosti i solventnosti poduzeća
Stranica:
142.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Sažetak:
Likvidnost i solventnost su važne pretpostavke dobrog poslovanja i opstanka poduzeća. Nažalost, u velikom broju hrvatskih poduzeća kratkotrajna, likvidna imovina sporo teče, dok je insolventnost (platna nesposobnost) poprimila vrlo široke razmjere. S tim u svezi u ovom se članku definiraju i pojmovno razgraničuju kategorije likvidnosti i solventnosti poduzeća, definiraju se glavni ciljevi politike likvidnosti i solventnosti, mogućnosti mjerenja financijskih učinaka tih politika te ukazuje na njihovu međusobnu ovisnost i povezanost. Posebna se pozornost daje financijskim izvješćima (bilanci, računu dobitka i gubitka i izvještaju o novčanim tijekovima) čiji podatci mogu korisno poslužiti pri kreiranju i vođenju jedne nove, naprednije politike likvidnosti i solventnosti hrvatskih poduzeća.
Hashtags: