Porezna prijava građana za 2000. godinu (obrazac DOH)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Porezna prijava građana za 2000. godinu (obrazac DOH)
Stranica:
112.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Sažetak:
Prijava poreza na dohodak za ostvarene i naplaćene dohotke u 2000., radi godišnjeg obračuna poreza, obavlja se po odredbama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 25/95. - pročišćeni tekst do 33/2000.) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 104/95. do 62/2000.) koje su se primjenjivale na oporezivanje dohodaka sve do 31. 12. 2000. godine. Prijava se obavlja na Obrascu DOH a treba ju predati najkasnije do 28. veljače 2001. godine. Poreznu prijavu obvezno predaju porezni obveznici koji dohodak utvrđuju kao razliku primitaka i izdataka iskazanih u poslovnim knjigama a porez plaćaju mjesečno temeljem rješenja Porezne uprave: obrtničke djelatnosti, djelatnosti samostalnih zanimanja i drugi porezni obveznici koji su vodili poslovne knjige te osobe koje su tijekom godine ostvarivali dohodak od najma nekretnina i pokretnina te imovinskih prava, osim iznajmljivanja apartmana, soba i postelja putnicima i turistima za koje se plaća boravišna pristojba te zaposlenici i ostali koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva isplatitelja za koje je plaćeni porez iskazan u PK-2 kartici. Ostali porezni obveznici nisu obvezni podnositi Poreznu prijavu ali to mogu učiniti ako za to imaju razloga. Imaju li za to razloga ili ne možete pročitati u ovom članku.
Hashtags: