Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka te Bilance srednje velikih i velikih poduzetnika
Stranica:
27.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
    Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje velike i velike poduzetnike
  • Sastavljanje bilance za srednje velike i velike poduzetnike
Hashtags: