Prijelaz obrtnika s poreza na dobitak na porez na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Prijelaz obrtnika s poreza na dobitak na porez na dohodak
Stranica:
179.
Autor/i:
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obrtnici - obveznici poreza na dohodak koji su po "sili zakona" promijenili način oporezivanja te su po rješenju Porezne uprave postali obveznicima poreza na dobitak mogu se u ovoj godini "vratiti" na obveznike poreza na dohodak.

S obzirom na različite načine utvrđivanja porezne osnovice u jednom i drugom sustavu treba voditi brigu da se određene stavke ne oporezuju dva puta niti pak da prođu neoporezivo. Opširnije o ovom prijelazu pišemo u nastavku članka.

Napominjemo da smo o obratnom prijelazu (s poreza na dohodak na porez na dobitak) pisali detaljno u časopisu RRiF, br. 11/99.

Hashtags: