Izvješće o promjeni glavnice

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Izvješće o promjeni glavnice
Stranica:
76.
Autor/i:
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Sažetak:
U skupinu obveznih izvješća što ih propisuje MRS 1 spada i izvješće o promjeni glavnice. Ovo izvješće podnosi se upravi društva, odnosno vlasnicima - dioničarima i članovima društva u d.o.o. te služi za interno izvješćivanje. Vanjskim korisnicima (bankama i drugim kreditnim institucijama) može korisno poslužiti za prosudbu o kvaliteti dijela bilančne strukture koja daje informaciju o vlastitim izvorima. Ovo se izvješće ne podnosi poreznoj upravi a ni trgovačkom sudu.
Hashtags: