Posebnosti godišnjeg obračuna u poljodjelstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2001
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljodjelstvu
Stranica:
88.
Autor/i:
Miloš KOSIJER, dipl. oec.
Sažetak:
Na pravne osobe koje se bave poljodjelskom proizvodnjom (trgovačka društva, zadruge i dr.) odnose se svi propisi kao i na poduzetnike.

To su u prvom redu propisi koji uređuju vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja. No, to su i porezni propisi koji se jednako odnose i na ove pravne osobe. S obzirom na posebnosti svake grane ili djelatnosti primjenu propisa iz područja računovodstva i poreza treba u određenom smislu prilagoditi tim posebnostima.

U ovom se članku ukazuje na neke posebnosti obračuna za 2000. godinu u poljodjelstvu. Napominjemo da smo o poticajima u poljoprivredi pisali u prošlom broju našeg časopisa (str. 141. i dalje).

Hashtags: